Calmando Utbildning AB

Calmando Utbildning gör nu en nysatsning. Vår uppskattade grundkurs i opinionsbildning fortsätter. Vi kommer successivt att utveckla nya kurser inom anknytande områden. Bolaget förstärks med en ny medarbetare, Kasper Gieldon, tidigare politisk sekreterare hos Moderaterna och senast medarbetare i Fredrik Reinfeldt AB.

Kasper anställs för att bidra till utvecklingen av kursutbudet och som ansvarig för marknadsföring och kursadministration. Arne Modig tar över som ordförande i bolaget. Calmando Utbildning får en bredare ägarkrets vilket underlättar nysatsningen. Lars-Olof Pettersson fortsätter sitt engagemang. Johan Jakobsson, som är grundare av Nordic Public Affairs, blir ny ledamot i styrelsen.

Calmandos kurser erbjuder inspirerande föreläsningar av namnkunniga experter, opinionsbildare, journalister och konsulter. Kurserna ger också möjligheter att praktisera lärdomarna genom praktikfall under handledning.

Kurserna vänder sig både till dig som arbetar som informatör, kommunikatör, etc., och dig som arbetar som ämnesexpert, utredare etc. Utbildningarna ger dig exklusiva kunskaper inom områdena opinionsbildning, kommunikation och nya medier.

Calmando har sedan starten 2006 årligen genomfört flera olika kurser i opinionsbildning. Vi har i dessa kurser haft över 400 kursdeltagare från företag, fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer, ideella organisationer, andra påverkansgrupper, myndigheter, kommuner och landsting.

Calmando Utbildning AB är ett oberoende utbildningsföretag som startades av Lars-Olof Pettersson och Arne Modig. Lars-Olof Pettersson har sin dagliga verksamhet som konsult inom Rådhusgruppen City AB. Arne Modig har varit verksam som oberoende opinionsanalytiker. Arne har tidigare arbetat som opinionsansvarig vid IMU-Testologen, Demoskop, Temo/Synovate respektive Novus. Arne har en bakgrund som lärare och forskare i sociologi vid Stockholm Universitet.

För anmälan, kontakta Lars-Olof Pettersson eller anmäl dig direkt på hemsidan.

Lars-Olof Pettersson
lars-olof@radhusgruppen.se
070-491 18 73

Arne Modig
arne.modig@calmando.se
072-164 55 42

Calmando AB org nr 556613-0877
Hornsbergs Strand 65
112 16 Stockholm
Bankgiro 266 – 9588